در این بخش از مقالات سایت به معرفی و بررسی مصالح نوظهور استفاده شده در ساخت نمای ساختمان در سطح جهان و به خصوص کشورهای توسعه یافته می پردازیم و سپس سعی می کنیم که به نقاط ضعف و قوت این مصالح برای به کار گیری در کشورمان بپردازیم .

ثبت نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :