مدت هاست که استفاده از فناوری نانو سبب افزایش بهره وری مواد و مصالح در صنایع مختلف شده است اما بخشی از این بازار به دلیل عدم کنترل کافی بر مواد تولید شده درگیر حواشی مختلف از قبیل عدم کارآمدی محصولات می باشد . در مجموعه مقالات حاضر ابتدا به معرفی تکنولوژی نانو پرداخته ایم و در دیگر مقالات به صورت تخصصی در خصوص کاربرد فناوری نانو در صنعت ساختمان می پردازیم .

امیدواریم که اطلاعات ارائه شده در این مقالات سبب تشخیص بهتر شما در استفاده از مواد تولید شده توسط فناوری نانو گردد .   

ثبت نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :